Prof. (Dr.) Usha Tandon
Senior Professor (Dean, Faculty of Law)

Prof. (Dr.) Alka Chawla
(Professor-In-Charge)

Prof. (Dr.) Gunjan Gupta

Prof. (Dr.) Raman Mittal

Prof. (Dr.) Vandana

Dr. Ajay Kumar Sharma

Mr. Akash Deep Nagal

Dr. Anita Yadav

Ms. Anumeha Mishra

Ms. Apanjot Kaur

Dr. Arti Aneja

Ms. Atma Yadav

Dr. Cholaraja Mudimannan

Dr. Dinesh Dayma

Mr. Ezekial Jarain

Dr. Harleen Kaur

Mr. Jai Prakash Meena

Dr. Kshitij Kumar Singh

Ms. Mehpara

Dr. Namrata Gupta

Dr. Narender Kumar Bishnoi

Dr. Narender Nagarwal

Dr. Neelam Tyagi

Dr. Neetu

Ms. Neha Aneja

Mr. Pankaj Choudhary

Dr. Rahul Kumar

Dr. Rohit Moonka

Ms. Rubina Grewal Nagra

Dr. Ruchita Chakraborty

Dr. Seema Singh

Dr. Shikha Sharma

Dr. Silky Mukherjee

Ms. Sneh Yadav

Dr. Stanzin Chostak

Dr. Suman Yadav

Dr. Vandana Mahalwar

Mr. Vijoy V. Panicker

Mr. Vikas Kumar