Faculty Members

Prof. Usha Tandon

Prof. Kamala Sankaran
Prof. Raman Mittal
Prof. Vandana Bhandari

Prof. Alka Chawla

Prof. Gunjan Gupta

Dr. Ajay Kumar Sharma
Mr. Akash Deep Nagal
Dr. Anita Yadav
Ms. Anumeha Mishra
Ms. Apanjot Kaur

Dr. Arti Aneja

Ms. Atma Yadav
Dr. Cholaraja Mudimannan
Mr. Dinesh Dayma
Mr. Ezekial Jarain

Mr. Haris Jamil

Dr. Harleen Kaur
Mr. Jai Prakash Meena
Dr. Kailash Jeenger
Dr. Kshitij Kumar Singh

Ms. Mehpara Haq

Dr. Namrata Gupta
Dr. Narender Kumar Bishnoi

Dr. Narender Nagarwal
Dr. Neelam Tyagi

Dr. Neetu

Ms. Neha Aneja
Mr. Pankaj Choudhary

Dr. Rahul Kumar

Dr. Rohit Moonka

Ms. Rubina Grewal Nagra

Ms. Ruchita Chakraborty
Dr. Seema Singh

Dr. Shikha Sharma

Dr. Silky Mukherjee

Ms. Sneh Yadav

Dr. Stanzin Chostak
Dr. Sujith Koonan
Dr. Suman Yadav
Dr. Vandana Mahalwar

Mr. Vijoy V. Panicker

Mr. Vikas Kumar