Faculty Members

Prof. (Dr.) Alka Chawla
(Professor-In-Charge)

Prof. (Dr.) Gunjan Gupta

Prof. (Dr.) Raman Mittal

Prof. (Dr.) Usha Tandon
Senior Professor (Dean, Faculty of Law)

Prof. (Dr.) Vandana

Dr. Ajay Kumar Sharma
Mr. Akash Deep Nagal
Dr. Anita Yadav
Ms. Anumeha Mishra
Ms. Apanjot Kaur

Dr. Arti Aneja

Ms. Atma Yadav
Dr. Cholaraja Mudimannan
Dr. Dinesh Dayma
Mr. Ezekial Jarain

Dr. Harleen Kaur

Mr. Jai Prakash Meena

Dr. Kshitij Kumar Singh

Ms. Mehpara

Dr. Namrata Gupta

Dr. Narender Kumar Bishnoi

Dr. Narender Nagarwal

Dr. Neelam Tyagi

Dr. Neetu

Ms. Neha Aneja
Assistant Professor
(Senior Scale)

Mr. Pankaj Choudhary

Dr. Rahul Kumar

Dr. Rohit Moonka

Ms. Rubina Grewal Nagra

Dr. Ruchita Chakraborty

Dr. Seema Singh

Dr. Shikha Sharma

Dr. Silky Mukherjee

Ms. Sneh Yadav

Dr. Stanzin Chostak

Dr. Sujith Koonan

Dr. Suman Yadav

Dr. Vandana Mahalwar

Mr. Vijoy V. Panicker

Mr. Vikas Kumar