Faculty Members

Prof. (Dr.) Usha Tandon
Senior Professor (Dean, Faculty of Law)

Prof. (Dr.) Alka Chawla
(Professor-In-Charge)

Prof. (Dr.) Gunjan Gupta

Prof. (Dr.) Raman Mittal

Prof. (Dr.) Vandana

Dr. Ajay Kumar Sharma
Mr. Akash Deep Nagal
Dr. Anita Yadav
Ms. Anumeha Mishra
Ms. Apanjot Kaur

Dr. Arti Aneja

Ms. Atma Yadav
Dr. Cholaraja Mudimannan
Dr. Dinesh Dayma
Mr. Ezekial Jarain

Dr. Harleen Kaur

Mr. Jai Prakash Meena
Dr. Kshitij Kumar Singh
Ms. Mehpara

Dr. Namrata Gupta
Dr. Narender Kumar Bishnoi
Dr. Narender Nagarwal
Dr. Neelam Tyagi
Dr. Neetu
Ms. Neha Aneja
Assistant Professor
(Senior Scale)
Mr. Pankaj Choudhary
Dr. Rahul Kumar
Dr. Rohit Moonka
Ms. Rubina Grewal Nagra
Dr. Ruchita Chakraborty
Dr. Seema Singh
Dr. Shikha Sharma
Dr. Silky Mukherjee
Ms. Sneh Yadav
Dr. Stanzin Chostak
Dr. Sujith Koonan
(on Lein)
Dr. Suman Yadav
Dr. Vandana Mahalwar
Mr. Vijoy V. Panicker
Mr. Vikas Kumar